Tuesday, May 1, 2012

प्रेम

प्रेम काय असत
               ते जानायच नसत
प्रेम फक्त
              करायचं असत
प्रेम म्हणजे
              मनाचा खेळ असतो
दोन इवल्या जीवांचा
             मेळ असतो
तसा तो बुद्धीने खेळायचा
             बुद्धीबळाचा खेळ असतो
कुणी हरायचा असतो
             कुणी जिंकायचा असतो
हे सर्वाना जमतच
            अस नाही
पण ज्यांना जमत नाही
            त्यांना प्रेम कधीच कळत नाही

अभिजित दहीवलकर

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More