Saturday, May 5, 2012

रिमिक्स

थोडं जून, थोडं नवं ते असतं रिमिक्स,
सूर हरवलेले असतात हे मात्र फिक्स,
जुन्या संगीताची केली मोड तोड,
लोकांना जुन्या गाण्यांची महाला कळाली,
त्यातून जुनी गाणी एकायला तरी मिळाली,
नवी गाणी तरी कुठे सरस असतात,
खर तर त्यांना काही अर्थच नसतात,
युवा जगतात रिमिक्सने धमाल केली,
वृद्धांना जुन्या गाण्यांची,
गोष्टीची आठवण झाली.
                                   - समाधान धुमाळ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More